Allen zijn mensen! Allen zouden de zelfde mensenrechten moeten hebben!

MeTZelf is t├ęgen artikel 5.1.e van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat bepaalde mensen uitzondert van het recht op vrijheid op grond van vermeende gezondheidskwesties.

sluit venster