logo


Beginselen

De Vereniging voor Medische en Therapeutische Zelfbeschikking (MeTZelf) zetelt in Nederland maar heeft ook leden in België en Duitsland.
MeTZelf zet zich in voor vrijheid van gezondheidszorg in Nederland en andere staten die dergelijke vrijheid sterk hebben gelimiteerd met gezondheidswetgeving. Wij eisen herroeping van alle wetten die in strijd zijn met de vrijheid om:
  • particuliere gezondheidsdiensten te gebruiken en aan te bieden;
  • de eigen behandeling of type behandeling te kiezen, of behandeling te weigeren;
  • zelf te beslissen over het al dan niet voortzetten van het eigen leven;
  • ongelimiteerd informatie te verkrijgen over de kwaliteit van artsen en andere therapeuten, farmaca en andere behandelingen;
  • toegang te verkrijgen tot deskundigen, farmaca, en therapiën naar eigen keuze (dus zonder recept of verwijzing);
  • bemoeienis van artsen en therapeuten te weigeren betreffende niet-geneeskundige zaken zoals arbeid, keuring, voogdij, vrijheidsberoving en toerekeningsvatbaarheid;
  • gebruik te maken van niet-geneeskundige diensten zoals onderwijs en wonen (al dan niet begeleid of beschermd) zonder voorwaarde van medische bemoeienis;
  • wilsverklaringen op te stellen over de gewenste behandeling in geval dat de opsteller van de verklaring dat niet meer zelf kan aangeven en het honoreren van die verklaringen;
  • privacy, ook tegenover artsen en andere therapeuten;
  • medisch geschoold te zijn, vanaf aanvang van de leerplicht t/m hoger onderwijs, dus medisch onderwijs voor iedereen en afschaffing van de numerus fixus.
naar boven
naar hoofdpagina

logo
Copyright © MeTZelf