logo


Links

Het spreekt voorzich dat MeTZelf niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud van de gelinkte sites. Deze sites zijn niet van MeTZelf

Uitleggen van vrijwel alle bekende ziektes en reguliere behandelingen:
De Merck Manual

Reguliere informatie over geneesmiddelen:

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Farmacotherapeutisch Kompas
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Geneesmiddelen Bulletin

Wetten:
WGBO
Ja dokter nee dokter (WGBO uitgelegd aan kinderen)
BOPZ (dwangopname)

Bijwerkingen van geneesmiddelen melden:
Stichting Lareb

Afbouwen van benzodiazepines (slaap- en kalmeringsmiddelen)
Handleiding Ashton

Drugs
Belangenvereniging voor druggebruikers

Mishandeling door hulpverleners
Actiegroep Tekeer tegen de isoleer

Middelen bij ADHD:
Fernand Haesbrouck, apotheker

Cholesterol:
De Cholesterolmythen

Voedsel
Foodwatch

Psychiatrie (humor):
Gert Postel, postbode, wordt psychiater (korte versie)
Een postbode wordt gerechtspsychiater (lange versie)

Ervaringsdeskundigen vertellen:
Bewegingsstoornis veroorzaakt door medicijnen
Verkeerde diagnose (macht en onmacht in de psychiatrie)

Bewegings- e.a. stoornissen vanwege psychiatrische middelen:
links naar video filmpje's hier (scroll naar beneden)

Engels-talige links

Gebroken link melden

Link aanbevelen
Links die in aanmerking komen:
  • Zijn zonder winstoogmerk
  • Gaan niet over een ziekte of aandoening, tenzij deze een gevolg is van medisch handelen
  • Bevelen geen middel of behandeling aan
  • Moedigen niet het gebruik van gezondheidszorg aan
  • Voegen toe aan de zelfbeschikking of mondigheid van zorgconsumenten
MeTZelf kiest links op grond van bijdrage aan onze doelstellingen, en nooit op grond van linkruil.

logo

Copyright MeTZelf