logo


Veel gestelde vragen over MeTZelf

Is MeTZelf een patiëntenvereniging?
Kan MeTZelf mij adviseren bij mijn gezondheid/ziekte/medisch of psychisch probleem?
Is MeTZelf tegen artsen?
Behoort MeTZelf tot de antipsychiatrie?
Is MeTZelf voor of tegen alternatieve geneeskunde?
Hoeveel verdient jullie directeur?
Wie kan lid worden van MeTZelf?

Is MeTZelf een patiëntenvereniging?

Nee. MeTZelf is een politieke organisatie die zich inzet voor burgerrechten en bewustwording m.b.t. gezondheidszorg.

Kan MeTZelf mij adviseren bij mijn
gezondheid/ziekte/medisch of psychisch probleem?

Nee. Onze stellingen zijn in het kader van politieke activisme en meningsuiting.

Is MeTZelf tegen artsen?

Nee. MeTZelf vindt dat iedere burger recht heeft op toegang tot medische zorg. MeTZelf is wel tegen de onredelijke macht die artsen hebben over burgers waardoor burgers belemmerd worden in het indelen van hun gezondheidszorg naar eigen visie. Deze macht wordt veroorzaakt door overheidsmaatregelen, waaronder:
 • Het artsenmonopolie;
 • De numerus fixus, dat een kunstmatig tekort aan artsen creëert;
 • De rol van de huisarts als poortwachter van de gezondheidszorg;
 • De plicht privacygevoelige informatie over burgers te verzamelen en bewaren;
 • De betrokkenheid van artsen bij zaken die niet geneeskundig zijn, zoals keuringen;
 • Richtlijnen en voorschriften waardoor de arts een driedubbele pet op krijgt;
 • Het verbod op vrije handel in de meeste medicijnen;
 • Het verbod op farmaceutische reclame gericht op niet-medici, omdat:
  1. de manier waarop artsen beslissingen maken ondoorzichtig wordt;
  2. farmaceuten heil zoeken in sluikreclame vermomd als informatie;
  3. de reclame niet getoetst kan worden op waarheid door de gebruiker van het product;
  4. door farmaceuten gesponsorde medische informatie verborgen blijft van het brede publiek.

Behoort MeTZelf tot de antipsychiatrie?

MeTZelf behoort niet tot de “antipsychiatrie” beweging.

Wat met “antipsychiatrie” bedoeld wordt is onduidelijk. Deze term werd aanvankelijk gehanteerd door bepaalde mensen werkzaam in de gezondheidszorg als psychiaters. Zij bedoelde er een bepaalde psychiatrische visie mee, die een soort spiegelbeeld was van de reguliere psychiatrie. MeTZelf distantieert zich van alle psychiatrische stromingen.

Tegenwoordig is de oorsprong van het woord “antipsychiatrie” veelal vergeten, en wordt het gebruikt om kritiek op de psychiatrie te bedoelen. Vanwege deze verwarring vermijden wij het.

MeTZelf heeft natuurlijk wel kritiek. Wij zijn zeer stellig tegen dwang en fraude. Dit komt in meer of mindere maten in de gehele gezondheidszorgindustrie voor, maar is het meest schrijnend bij de psychiatrie omdat de psychiatrie berust op:
 • dwang (Wet Bijzondere Opnames Psychiatrische Ziekenhuizen, ofwel BOPZ);
 • misrepresentatie van de kennis over de oorzaken van de problemen die psychiatrisch genoemd worden;
 • misrepresentatie van de effectiviteit en veiligheid van psychiatrische behandelingen.

Wanneer er geen sprake is van dwang of fraude (dus ook geen misrepresentatie, misleiding, enz.) heeft MeTZelf geen bezwaar tegen welke vorm van geneeskunde of therapie dan ook.

Is MeTZelf voor of tegen alternatieve geneeskunde?

De scheidingslijn tussen “regulier” en “alternatief” ziet MeTZelf als een politieke scheidingslijn, niet een inhoudelijke scheidingslijn. MeTZelf heeft geen standpunt over specifieke behandelingen zolang die vrijwillig zijn en de effectiviteit en veiligheid ervan eerlijk gepresenteerd worden.

Hoeveel verdient jullie directeur?

MeTZelf heeft geen directeur, noch wordt MeTZelf op enig manier gesubsidieerd, dus ook niet door de overheid, patiëntenfonds, sponsors of industrie. Alle werkzaamheden zoals administratie, beheren van de site, afdrukken van brochures, porto, vervoer, deelname aan congressen, organiseren van bijeenkomsten, enz. worden uitgevoerd door vrijwilligers en gefinancierd uit de privé-middelen van de initiatiefnemers.

Wie kan lid worden van MeTZelf?

Ieder die de doelstelling van onze vereniging onderschrijft kan lid worden.
 
Let op: Leden mogen niet in, namens of via MeTZelf een beroep uitoefenen of klanten werven, noch mogen zij MeTZelf gebruiken om ziektes, behandelingen, diensten of producten te propageren.logo

Copyright © MeTZelf