logo


Doelen en middelen

Vereniging MeTZelf draagt haar beginselen uit onder andere door mee te doen aan openbaar debat. Wij trachten in gesprek te raken met beleidsmakers, politici, media, het brede publiek en individuen. Naast politieke activisme, trachten wij burgers te stimuleren:
  • mondig te zijn tegenover "hulpverleners";
  • op te komen voor hun rechten;
  • bewust te zijn van beperkingen, belangenverstrengeling en gevaren in de gezondheidszorg;
  • berichtgeving over geneeskunde in de media kritisch te beschouwen;
  • onnodige afhankelijkheid van hulpverlening te voorkomen;
  • overconsumptie van gezondheidszorg te vermijden;
  • zichzelf geneeskundig te scholen.

Copyright © MeTZelf